Pracownia Psychologiczna Ecosaure

Zajmujemy się badaniem psychologicznym kierowców, operatorów maszyn i innych

Pytania i odpowiedzi

Niezbędne dokumenty, jakie ?
  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • okulary* (jeśli są w posiadaniu),
  • skierowanie* (jeśli zostało wydane przez wydział komunikacji, lekarza, pracodawcę)
Przed przystąpieniem do badań
  • Osoba przed badaniem powinna być ZDROWA i wypoczęta
Jak długo czeka się na orzeczenie?
Zaświadczenia wydawane są w tym samym dniu w którym wykonywane jest badanie.
Na czym polega badanie psychologiczne?
  • ETAP I – swobodna rozmowa z psychologiem. Zebranie potrzebnych informacji na temat osoby badanej. Służy przede wszystkim na poznaniu prawidłowości życia psychicznego człowieka.
  • ETAP II – wypełnienie testów psychologicznych tzw.: papier-ołówek badania osobowości i temperamentu – służą one do określenia predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych, testy sprawności umysłowej – służą do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi, test uwagi – celem badania jest ocena podzielności i przerzutności uwagi oraz koncentracji w warunkach presji czasowej.
  • ETAP III – badania badające sprawność psychomotoryczną.
Ile trwa badanie?
  • Czas badania – około 1 godziny