Pracownia Psychologiczna Ecosaure

Zajmujemy się badaniem psychologicznym kierowców, operatorów maszyn i innych

Psychoterapia

Diagnoza psychologiczna

Przebieg:

Diagnoza odbywa się poprzez rozmowę, zebranie szczegółowego wywiadu,  przeprowadzenie testów psychologicznych oraz wypełnienie i analizę kwestionariuszy.

W zależności od złożoności problemu diagnoza może wymagać kilku spotkań z psychologiem.

Celem diagnozy jest zrozumienie jak zaistniały problem ma wpływ na funkcjonowanie Pacjenta, podjęcie działań, które mają na celu lepsze radzenie sobie w codziennym życiu .

Terapia poznawczo - behawioralna

Sesje odbywają się w systemie cotygodniowym i trwają 50 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu pacjenta.

Skierowanej dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych oraz cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne.

Terapia PTSD - zespół stresu pourazowego
Nowatorska terapia skierowana do osób po przebytej traumie (np. wypadku), cierpiących na syndrom stresu pourazowego (PTSD). Jest to krótkoterminowa terapia obliczona na 8 do 12 sesji odbywających się po 90 min. raz w tygodniu.

Opłaty

Badania psychologiczne

150 zł

Diagnoza psychologiczna

150 zł

Psychoterapia 60 min.

150 zł

Terapia PTSD 90 min.

220 zł